Przekrój hydrogeologiczny

Wykres próbnego pompowania

 

Analiza celowości

 

   Zasoby wód podziemnych zmniejszają się w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na wodę. Wykonanie studni nie wiąże się z pewnością uzyskania pozwolenia wodno - prawnego. Nasi specjaliści doradzą jakie są możliwości uzyskania wody z Państwa obszaru. Podpowiedzą jakich parametrów warstwy wodonośnej i jakości wody można się spodziewać z danego rejonu. Umożliwia to Inwestorom oszacowanie kosztów i uniknięcie ryzyka braku uzyskania pozwolenia na pobór wód. Gruntowna analiza warunków hydrogeologicznych w rejonie pozwoli  na wybór najlepszej lokalizacji studni i zaprojektowanie prac poszukiwawczych.

 

 

Dozór nad wierceniami

 

   Nasi geolodzy posiadają wiedzę niezbędną przy realizacji studni. Doskonałe rozeznanie w warunkach geologicznych wielu obszarów pozwala  na ocenę możliwości uzyskania wymaganych wydajności ujęć wód podziemnych przy optymalnych kosztach. Działając w interesie Inwestora, oceniamy przewiercane formacje wodonośne, dobierając konstrukcję studni w sposób gwarantujący jej wysoką sprawność i żywotność.

 

 

Próbne pompowania

 

   Pompowania pomiarowe są szczególnie ważnym elementem w procesie dokumentowania ujęcia. Tylko poprawnie zaprojektowane i wykonane pod okiem geologa pompowanie gwarantuje otrzymanie wiarygodnych parametrów warstwy wodonośnej, co umożliwia rzetelne udokumentowanie prac i uniknięcia późniejszych problemów podczas starania się o pozwolenie wodno - prawne. Nasza firma posiada odpowiednie umiejętności i sprzęt do zaprojektowania, wykonania i interpretacji wyników próbnych pompowań.

 

 

Dokumentowanie prac

 

   Wykonujemy wszystkie potrzebne dokumenty wymagane do wykonania studni i uzyskania pozwolenia wodno - prawnego: Projekty, Dokumentacje, Operaty

wodno - prawne. Doradzamy w zakresie spraw formalno - prawnych związanych z obowiązującymi przepisami, a także działamy w imieniu Inwestora przy uzyskiwaniu stosownych pozwoleń. Szybkość ich uzyskiwania jest świadectwem jakości i fachowości naszych opracowań. Przy ich realizacji często korzystamy z  oprogramowania komputerowego GIS, które ułatwia nam analizę i wizualizację prac wykonanych w terenie.

 

 

Modelowanie matematyczne

 

   W przypadku rozwiązywania skomplikowanych problemów hydrogeologicznych pomocne są modele matematyczne przepływu wód podziemnych, które realizowane są w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. Modele pozwalają między innymi na dokładną ilościową i jakościową analizę obszaru zasobowego ujęcia, optymalizację pracy studni w warunkach współdziałania, prognozy wpływu odwodnień, ustalanie stref ochronnych ujęcia itp.

 

 

 

 

Pracownia Geologiczno - Inżynierska Anna Tunak

ul. Pelargoniowa 5

62-510 Konin

tel. 693 532 939

biuro@tunak.pl

 

NIP 665-26-84-335

REGON 300799525