Geologia inżynierska / Geotechnika

• Rozpoznanie podłoża gruntowego dla obiektów budowlanych

• Projekty robót i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

• Dokumentacje badań podłoża gruntowego, opinie geotechniczne i projekty geotechniczne

• Oceny zagrożenia powierzchni terenu na obszarach pogórniczych

• Badania stanu zagęszczenia nasypów budowlanych

• Badania geologiczne dla celu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

 

Hydrogeologia

• Projekty studni głębinowych i dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód    podziemnych

• Operaty wodnoprawne dla celu uzyskania pozwolenia na pobór wód

• Nadzory nad wierceniami hydrogeologicznymi, w tym pompowaniami parametrycznymi

• Projektowanie monitoringu wód podziemnych, w tym dla zakładów górniczych i podziemnych magazynów substancji

• Ustalanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych

• Modelowanie matematyczne przepływu wód podziemnych

• Projekty i dokumentacje robót geologicznych dla potrzeb wykorzystania ciepła ziemi (pompy ciepła)

 

 

 

Geologia złożowa

• Prowadzenie całego procesu uzyskiwania koncesji na wydobycie kopaliny ze złóż, w tym kruszywa naturalnego

• Projekty na rozpoznawanie i  poszukiwanie złóż kopalin, dokumentacje   geologiczne

• Projekty zagospodarowania złóż (PZZ) i operaty ewidencyjne kopalin

• Pobór i badania laboratoryjne prób kopalin

• Modelowanie przestrzenne złóż, w tym obliczanie zasobów i  parametrów złoża metodami geostatystycznymi

• Wykonywanie i digitalizacja map górniczych w środowisku GIS/CAD

 

 

 

Hydrogeologia

Geologia

złożowa

Geologia inżynierska

Pracownia Geologiczno - Inżynierska Anna Tunak

ul. Pelargoniowa 5

62-510 Konin

tel. 693 532 939

biuro@tunak.pl

 

NIP 665-26-84-335

REGON 300799525